Khoa học chứng minh: Nếu không muốn vô sinh, đàn ông chưa vợ nhất định phải đi ngủ sớmKhoa học chứng minh: Nếu không muốn vô sinh, đàn ông chưa vợ nhất định phải đi ngủ sớm

“Nếu sau này muốn có con, nam nhi chưa vợ khăng khăng phải đi ngủ sớm”, đó là phản hồi của một nghiên cứu mới đây thực hành bởi Đại