Ngày: Tháng Sáu 29, 2017

Không chỉ là tàu cao tốc, Shinkansen khiến cả thế giới ‘ngả mũ’ kính phục Nhật Bản như thế nào?Không chỉ là tàu cao tốc, Shinkansen khiến cả thế giới ‘ngả mũ’ kính phục Nhật Bản như thế nào?

Nhiều nhà nước hiện thời hình như bị ám ảnh bởi các chuỗi hệ thống tàu cao tốc khi Anh định xây đắp đường tàu cao tốc tiếp nối Birmingham-Manchester-Leeds.