Ngày: Tháng Bảy 5, 2017

Lập trình viên Việt Nam đang chiếm nhiều vị trí dẫn đầu trên trang “đấu trường code” CodeFightsLập trình viên Việt Nam đang chiếm nhiều vị trí dẫn đầu trên trang “đấu trường code” CodeFights

Thật bất thần, trong khi vô tình truy vấn cập vào bảng xếp hạng lập trình viên trên trang CodeFights, chúng ta có thể thấy ở khắp các hạng mục