Ngày: Tháng Bảy 11, 2017

Một “trader” bí ẩn đã kiếm được hơn 200 triệu USD trong hơn một tháng nhờ tiền ảoMột “trader” bí ẩn đã kiếm được hơn 200 triệu USD trong hơn một tháng nhờ tiền ảo

Mới đây, một “trader” – người giao tế trên hoạt động trao đổi tài chính, đã biến số vốn 55 triệu USD thành 283 triệu USD chỉ trong hơn một