Ngày: Tháng Bảy 10, 2017

5 startup kì lân của thung lũng Silicon gọi vốn cả trăm triệu USD nhưng đều “ngã ngựa” trong năm 20175 startup kì lân của thung lũng Silicon gọi vốn cả trăm triệu USD nhưng đều “ngã ngựa” trong năm 2017

Ai cũng biết, thung lũng Silicon chính là thiên đàng khởi nghiệp. Rất nhiều công ty với sự bắt đầu thuận lợi, đã liên tục sản xuất đến chóng mặt