Ngày: Tháng Sáu 17, 2017

Không chỉ Amazon, rất nhiều ông lớn trong làng công nghệ cũng đang để ý đến ứng dụng SlackKhông chỉ Amazon, rất nhiều ông lớn trong làng công nghệ cũng đang để ý đến ứng dụng Slack

Slack là áp dụng chuyện trò nhóm và hỗ trợ công việc rất phổ quát hiện giờ, được rất nhiều đơn vị công nghiệp và startup sử dụng. Hiện tại,