Ngày: Tháng Bảy 17, 2017

6 phát minh tưởng chỉ để phục vụ trong chiến tranh, nhưng cực kỳ thịnh hành khi hòa bình6 phát minh tưởng chỉ để phục vụ trong chiến tranh, nhưng cực kỳ thịnh hành khi hòa bình

Người ta thường bảo: “Trong cái khó ló cái khôn”. Trong sự khó khăn thiếu thốn của cuộc Thế chiến I, loài người đã tạo ra những vật dụng dễ