Ngày: Tháng Bảy 30, 2017

Nếu bạn nghĩ rằng sống đến 100 tuổi là đã lâu lắm rồi, thì hãy gặp 9 sinh vật đáng kinh ngạc nàyNếu bạn nghĩ rằng sống đến 100 tuổi là đã lâu lắm rồi, thì hãy gặp 9 sinh vật đáng kinh ngạc này

Tuổi thọ làng nhàng của loài người là 71 năm, nhưng người sống lâu nhất được ghi lại một cách chính thức – Jeanne Louise Calment – cũng chỉ có

26 bức ảnh về cuộc sống của người Nhật khiến chúng ta ngỡ họ đang ở tương lai26 bức ảnh về cuộc sống của người Nhật khiến chúng ta ngỡ họ đang ở tương lai

Hãy cùng ngắm 26 bức ảnh dưới đây để hình dong được phần nào cuộc sống đương đại của họ. Công viên hải dương học công nghiệp cao Nghe có