Ngày: Tháng Sáu 27, 2017

Nếu bạn vẫn còn đang chơi các tựa game “bấm bấm” trên smartphone thì hơi lạc hậu rồi đấy!Nếu bạn vẫn còn đang chơi các tựa game “bấm bấm” trên smartphone thì hơi lạc hậu rồi đấy!

Không cần phải dây nối dài ngoằng, hay là cả bộ chơi game đồ sộ,… tất cả “đồ nghề” cấp thiết chỉ là một chiếc GearVR và 1 chiếc Galaxy