Ngày: Tháng Sáu 14, 2017

Ngày mà game thủ Việt chờ đợi đã đến: Microsoft chính thức làm lại game “Đế Chế” phiên bản 4kNgày mà game thủ Việt chờ đợi đã đến: Microsoft chính thức làm lại game “Đế Chế” phiên bản 4k

Age of Empires – hay thường được biết tới với tên gọi thân thương là “Đế Chế” – tuy vẫn phổ quát ở vietnam hay Trung Quốc, nhưng trên toàn