Ngày: Tháng Sáu 10, 2017

Trải nghiệm bồn cầu trị giá hơn 230 triệu đồng, được ví như ghế ngồi của xe Mercedes Benz hạng sangTrải nghiệm bồn cầu trị giá hơn 230 triệu đồng, được ví như ghế ngồi của xe Mercedes Benz hạng sang

Melia Robinson – nhà báo chuyên viết về những chuyển biến trong cuộc sống trong thế kỉ 21, từ những câu chuyện khởi nghiệp và kiến tạo đến văn hoá

Email với bạn có thể là một thứ chắc chắn phải có nhưng ở Trung Quốc, nó dường như không tồn tạiEmail với bạn có thể là một thứ chắc chắn phải có nhưng ở Trung Quốc, nó dường như không tồn tại

Đây là một câu chuyện thường thấy nếu người chơi là một du học sinh hoặc doanh nhân lần đầu tới Trung Quốc. Sau một chầu bia hoặc rượu Thiên