Ngày: Tháng Bảy 14, 2017

Ấn Độ vượt mặt Mỹ trở thành quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 7Ấn Độ vượt mặt Mỹ trở thành quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 7

Tính đến ngày 13/7, theo báo cáo của Facebook, số lượng người dùng Facebook tại Ấn Độ là 241 triệu. Trong khi đó, con số này ở Mỹ là 240