Ngày: Tháng Bảy 9, 2017

Phụ nữ giỏi đang phải đông lạnh trứng vì khó tìm chồng, chuyên gia khuyên họ bớt “kén chọn”Phụ nữ giỏi đang phải đông lạnh trứng vì khó tìm chồng, chuyên gia khuyên họ bớt “kén chọn”

Ngày càng có nhiều nữ giới giỏi, tốt nghiệp đại học nhưng lại không tìm được tấm cbiểnng ưng ý. Xu hướng này được phản chiếu trong một nghiên cứu